Pamiętamy

„Wspomnienie jest formą spotkania.” Khalil Gibran

Miesiąc listopad to czas, w którym odwiedzamy cmentarze, by uczcić pamięć zmarłych.

Uczniowie SPdP  zapalając znicze na grobach zmarłych nauczycieli pragnęli pokazać,

iż wciąż pamiętają i wspominają.

M.Sz.

fotorelacja