LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Działania podejmowane w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – Wykorzystanie sprzętu i pomocy dydaktycznych uzyskanych przez szkołę

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI