Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia te prowadzone są przez zespół specjalistów, w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda, , pedagog wczesnego wspomagania, terapeuta integracji sensorycznej, muzykoterapeuta, pedagog specjalny.

Na zajęcia w ramach WWR dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęciami WWR mogą być objęte dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia w zakresie WWR odbywają się na terenie Ośrodka, w przestronnych, dobrze wyposażonych salach wczesnego wspomagania.

Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1-2 godziny, a miesięczna liczba godzin wynosi do 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka.

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

 • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu radosnego dzieciństwa pomimo zaburzeń rozwoju słuchu i mowy,
 • zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych,
 • pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego,
 • wyzwalanie w dziecku aktywności społecznej,
 • pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia,
 • praca nad procesem akceptacji dziecka,
 • przeciwdziałanie powstawaniu niekorzystnych rozwojowo postaw rodzicielskich,
 • pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich,
 • rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem,
 • pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka.

Do zadań zespołu WWR należą:

 • ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego,
 • prowadzenie systematycznych zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez specjalistów,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziców,