Statuty:

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Statut Przedszkola Specjalnego Nr 1

Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy