Mural poświęcony Janowi Pawłowi II

Święci żyją wśród nas.

To ludzie błogosławieństw: ubodzy w duchu, smutni, cisi, pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, prześladowani za sprawiedliwość…

Zatrzymując się na chwilę przy międzyrzeckim muralu młodzież naszej szkoły pragnie ciągle powtarzać słowa Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

 

M.Sz.

fotorelacja