Szkoła Myślenia Pozytywnego

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny uczestniczymy w programie Szkoły Myślenia Pozytywnego. Dziękujemy Fundacji za otrzymane materiały do pracy.

W tym  miesiącu uczniowie Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach dotyczących stresu i uważności. Celem spotkań było rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami, wzmacnianie odporności psychicznej uczniów i nauka radzenia sobie ze stresem.

W ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowaliśmy warsztaty dla rodziców pt.: „Bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne dzieci i młodzieży”.

fotorelacja