Wyjazd do Rzeczycy

            W dniu 3 kwietnia 2023r. odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Rzeczycy, w ramach integracji uczniów naszych szkół  z okazji Światowego Dnia Autyzmu.

            Młodzież z obu placówek, uczestniczyła w symulacji sensorycznej, aby doświadczyć w jaki sposób odczuwają osoby z deficytami w ramach poszczególnych zmysłów. Ciekawe wrażenia  wzrokowe, słuchowe, dotykowe i czucia głębokiego przygotowane przeze mnie i  Panią Martę Sobiczewską  mobilizowały młodzież do działania  i doświadczania świata osób z autyzmem.

            Zwieńczeniem tego spotkania było wspólne wachlowanie niebieską chustą i odbijanie niebieskich  dłoni na znak solidarności z osobami dotkniętymi Autyzmem.

 

Agnieszka Marciniuk

fotorelacja