Rozwiązywanie konfliktów w SMP

W miesiącu marcu w ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego przeprowadziliśmy warsztaty na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych.  Przedstawiono uczniom i uczennicom metodę SOWY oraz 12 sposobów na konflikty. Uczniowie brali udział w scenkach dramowych ucząc się rozwiązywania sytuacji trudnych przy wsparciu konkretnych metod.

fotorelacja