Uczniowie 6a potrafią coraz więcej

Uczniowie klasy 6a potrafią już coraz więcej…

Zajęcia Rozwijające Kreatywność są okazją do utrwalania nabytych umiejętności samoobsługowych oraz przygotowaniem do życia.

Red. E. Krasowska

fotorelacja