Integracja 6a i 8b

Uczniowie klasy 6a i 8b uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym zainicjowanym przez p. E. Krasowską i M. Sobiczewską. Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom tradycji związanych z Bożym Narodzeniem oraz czerpanie radości z bycia razem w atmosferze pełnej akceptacji i życzliwości. Wszyscy w równym stopniu zaangażowali się w tworzenie najdłuższego łańcucha, jak również jedzeniu piernika na czas. Uwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek.

Dobrze być razem…

Już planujemy następne spotkanie…

fotorelacja