Szkoła Pozytywnego Myślenia

W listopadzie przeprowadziliśmy warsztaty w klasie III i VII Szkoły Podstawowej oraz w 3 klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod hasłem “Samorozwój przez sztukę”. Wykorzystaliśmy do tego opowiadania zawarte w e-booku „Myślę pozytywnie”. Pracowaliśmy z dziećmi i młodzieżą nad ich emocjami i przeżyciami w codziennych sytuacjach. W SPdP poruszyliśmy również temat „Jak dbamy o siebie w klasie”. Podczas zajęć korzystaliśmy z pomocy dydaktycznych dotyczących rozpoznawania emocji w różnych sytuacjach społecznych, symboli PCS oraz materiałów plastycznych.

M.R.

fotorelacja