Szkoła Pozytywnego Myślenia

            W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy po raz kolejny do programu Szkoły Myślenia Pozytywnego. Dziękujemy Fundacji za otrzymany certyfikat jak również pomoce do realizacji zadań m.in. drukarkę firmy EPSON oraz materiały szkoleniowe.

            W ramach współpracy w bieżącym miesiącu został rozesłany do rodziców link na wydarzenie „Co warunkuje właściwy rozwój językowy dziecka?”

            We wrześniu  Temat przewodni to: Budowanie zintegrowanego zespołu klasowego i tworzenie klimatu szkoły sprzyjającego zdrowiu psychicznemu.

W zajęciach wzięły udział wyłącznie polskie 4 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

            Podczas zajęć koncentrowaliśmy się na budowaniu pozytywnych relacji, lepszym poznaniu się, rozwijaniu umiejętności  mówienia o emocjach swoich i innych oraz poznawaliśmy sposoby regulowania emocji. Ćwiczyliśmy uważność wykorzystując do tego nasze zmysły.

Podczas pracy korzystaliśmy z udostępnionych przez Fundację Edukacji Pozytywnej materiałów edukacyjnych „Razem raźniej”.

W trakcie spotkań:

-określaliśmy własne samopoczucie,

-tworzyliśmy projekt własnego paszportu,

-graliśmy w gry integrujące klasę,

-ćwiczyliśmy uważność,

-rozmawialiśmy na temat tego co nas łączy a co dzieli,

-rozpoznawaliśmy swoje supermoce (mocne strony),

-rozmawialiśmy o ludziach z całego świata  o ich charakterystycznych cechach, zainteresowaniach potrzebach,

-rozmawialiśmy o tym, co człowiek może czuć w różnych sytuacjach społecznych – wchodziliśmy „W cudze buty”,

-poruszyliśmy temat  przyjaźni i wymienialiśmy ważne cechy przyjaciela

-czytaliśmy opowiadanie „Ta nowa”, odpowiadaliśmy na pytania do tekstu

-uczyliśmy się okazywania wdzięczności

W dniu 17.09.2022r.(sobota) dwóch nauczycieli z naszej placówki wzięło udział w 4-godzinnych certyfikacyjnych warsztatach online przygotowanych przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej. Spotkanie koncentrowało się na 4 aspektach wdrażania działań międzykulturowych w środowisku szkolnym z uwzględnieniem specyfiki pracy z uczniami i uczennicami z Ukrainy:

  • Aspekt 1. Troska
  • Aspekt 2. Sprawiedliwość i uczciwość
  • Aspekt 3. Środowisko sprzyjające procesom uczenia się
  • Aspekt 4. Przewidywalność

W czasie spotkania nauczyciele zapoznali się z:

  • zasadami budowania relacji z uczniami i uczennicami oraz rodzicami w środowisku międzykulturowym;
  • kwestiami związanymi z syndromem “zmęczenia współczuciem”
  • możliwościami wdrażania rozwiązań opartych na pracy projektowej jako sposobem na integrację uczniów i uczennic z Ukrainy i z Polski;
  • zasadami podawania instrukcji i informacji zwrotnej w środowisku międzykulturowym i wielojęzycznym;
  • zasadami pracy z uczniami i uczennicami doświadczonymi traumą.