Bezpiecznie w ruchu drogowym

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogli doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznym poruszaniu się pieszo i na rowerze .

fotorelacja