Szkoła Myślenia Pozytywnego – listopad

W miesiącu listopadzie w ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego młodzież SPdP zrealizowała projekt „Skąd ten plastik?” Podczas zajęć gromadziliśmy informacje o jego wykorzystaniu i zagrożeniach dla środowiska. Przeczytaliśmy artykuł o tym, jak plastik jest recyklingowany.

Wykonaliśmy z plastikowych nakrętek gry edukacyjne. Segregowaliśmy odpady na biodegradowalne i niebiodegradowalne. Uczniowie dowiedzieli się, że trzeba redukować zużycie plastiku i zastępować go innymi materiałami.

Przekazaliśmy również rodzicom  materiały na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zaproponowane przez Fundację:

-Grafiki informacyjne

-E-book o myśleniu pozytywnym dla rodziców i opiekunów

-Webinary Myślę Pozytywnie dla rodziców

-Rozwój językowy dziecka

-Wczesne oznaki autyzmu

fotorelacja