Dzień Osoby Niepełnosprawnej 2022

 

W dniu 2 grudnia 2022r w SOSW w Międzyrzecu Podlaskim obchodzono Międzynarodowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej pt ,, Każdy inny, wszyscy równi ”.  Gości powitała pani  dyr. J. Modrzewska, w krótkim wystąpieniu przybliżyła pracę i funkcjonowanie placówki. Następnie wystąpił zespół taneczny   ,, Razem” pod kierunkiem pani D. Lawendy -Janusiewicz i pani A. Dołęgi. Zespół zaprezentował namiastkę swoich umiejętności w wiązance tańców i zabaw regionalnych Południowego Podlasia.  W następnej części zaproszeni goście uczestniczyli w warsztatach  pt ,, Zobacz świat oczami naszego dziecka”   przygotowanych przez panią M. Sobiczewską  i E.Krasowską.

Całe wydarzenie zostało sfilmowane z wykorzystaniem aparatu oraz mikrofonu kierunkowego. Uczniowie podczas przedstawienia wykorzystali mikroporty – sprzęt zakupiony dzięki programowi laboratoria przyszłości.

Podczas części teoretycznej i praktycznej uczestnicy warsztatów dowiedzieli się   o sposobie funkcjonowania osób z zaburzeniami sensorycznymi. Proponowane ćwiczenia praktyczne pozwoliły zaproszonym gościom na własnej skórze doświadczyć jak zaburzone zmysły wpływają  na codzienną pracę dziecka niepełnosprawnego ,, czyli wejść w jego buty”.  W dalszej części pani dyrektor J. Modrzewska zaprosiła gości do poszczególnych sal na terenie placówki w celu zapoznania się  z terapią i  metodami pracy z dzieckiem .  Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać specyfikę pracy w przedszkolu , na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym,  metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, sposoby pracy  z dzieckiem wykazującym  zaburzenia przetwarzania sensorycznego, przedstawiono celowość zajęć wspierających rozwój do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, natomiast w gabinecie psychologa poznali BIOFEEDBACK – metodę wykorzystaną w terapii dzieci i dorosłych. W gabinecie logopedy poznali rodzaje i formy pomocy logopedycznej dziecku niepełnosprawnemu  z zaburzeniami mowy. Chętne osoby uczestniczyły w zajęciach

,, praca z gliną”. Uczniowie  SzPdP przygotowali ozdoby świąteczne, które wystawione zostały na Kiermaszu Bożonarodzeniowym. Zebrani goście mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami podczas spotkania w kawiarence przy słodkim poczęstunku, przygotowanym we współpracy nauczycieli SPdP i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Zrozumieć ich świat”.

Redagowała: Edyta Krasowska, Marta Sobiczewska

fotorelacja