Spotkanie przedszkolaków pielęgniarką szkolną

6 grudnia w grupie przedszkolnej „Sówki” w ramach realizacji tematu tygodniowego „Dbamy o zdrowie” odbyło się spotkanie profilaktyczne z Panią Pielęgniarką.

Pani Ewa na podstawie ilustracji, plakatów, przyborów higienicznych i piosenek dziecięcych przybliżyła dzieciom sposoby dbania o zdrowie.

Pani Pielęgniarka omówiła rolę właściwego odżywiania, ubioru dostosowanego do pogody, zasady dbania o higienę, znaczenie aktywności ruchowej. Wyjaśniła również do kogo można się zwrócić w razie kłopotów ze zdrowiem. Dzieci obejrzały film edukacyjny „Dla przedszkolaków: Jak dbać o higienę?”. Zajęcia zakończyły ćwiczenia gimnastyczne z aktywnym udziałem zaproszonego gościa. Dziękujemy!

Katarzyna Sz.

fotorelacja