SPdP sprząta Świat

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy brali czynny udział w akcji „Sprzątnie Świata”

fotorelacja