Zajęcia w Internacie

Dnia 17.10.2022 odwiedziła nas p. Agnieszka Karwowska, która pracuje w Nadleśnictwie Międzyrzec. Celem wizyty była pogadanka na temat gatunków grzybów. Wychowankowie internatu SOSW z zainteresowaniem słuchali bardzo ciekawej pogadanki popartej zdjęciami grzybów jadalnych i trujących. Na zakończenie każde dziecko wykonało rysunek grzyba, który im się najbardziej podobał. Nagrodą za wspaniałą współpracę był słodki poczęstunek, który wychowankowie wykonali wraz z panią Agnieszką.

fotorelacja