Zajęcia otwarte dla rodziców

Zajęcia otwarte dla Rodziców „Zabawy z Jesienią” prowadzone przez Panią Katarzynę Szmulik były poświęcone polisensorycznemu poznawaniu jesieni oraz zjawisk pogodowych jej towarzyszących. Przebiegły one w miłej atmosferze. Rodzice nie byli jedynie obserwatorami, ale aktywnie uczestniczyli w aktywnościach, współdziałając z dziećmi.

Zabawa doskonaląca spostrzeganie wzrokowe „Kto schował się wśród liści?”, zabawa z piłką Oball i apaszkami „Kolory jesieni”, oglądanie pogodowych butelek sensorycznych, czy zabawa w formie opowieści ruchowej „Jesienny spacer” to tylko wybrane atrakcje.

Ogromny uśmiech wywołała zabawa sensoryczna z folią malarską „Jesienny wiatr”, podczas której, dzieci wraz z rodzicami poruszając folią oddawały siłę wiatru, wzbijając przy tym w górę chmurę jesiennych liści. Następnie „Sówki” miały za zadanie uprzątnąć rozsypane liście z wykorzystaniem dziecięcych grabi.

Potem w przedszkolnej sali spadł prawdziwy jesienny deszcz – uczestnicy w rytm „Deszczowej piosenki” poruszali folią, którą Pani Kasia spryskiwała wodą, co powodowało opadanie kropelek wody na bawiących się. Dzieci stymulowały również zmysł dotyku oraz rozwijały koordynację wzrokowo- ruchową podczas wodzenia palcem po sensorycznych szlaczkach jesiennych przygotowanych przez nauczyciela.

Zwieńczeniem zajęć była praca plastyczna „W jesiennym deszczu” wykonywana w duecie rodzic – dziecko, którzy spryskując wodą chmury z niebieskiej bibuły, obserwowali powstające smugi deszczu spływające na postać pod kolorowym parasolem.

Wszyscy goście otrzymali przygotowane przez „Sówki” upominki – Uśmiechnięte Jesienne Listki w mini doniczkach.

Bardzo dziękujemy Rodzicom za przybycie i aktywny udział w zajęciach. To tak wiele znaczy!

Katarzyna Sz.

fotorelacja