Wycieczka do lasu

W środę,  20 października 2021 r.. dzieci z grup Sówki oraz Jeżyki pod kierunkiem p. Anny Żebrowskiej oraz p. E. Kozłowskiej wyruszyły do pobliskiego lasu Sawińskiego w poszukiwaniu śladów jesieni. Przedszkolaki miały okazję obserwować naturalny świat roślin i zwierząt oraz poznać różnorodność szaty roślinnej w lesie.  Okazało się, że las kryje w sobie wiele tajemnic. Zaciekawione dzieci  oglądały ślady zwierząt, słuchały odgłosów lasu oraz sprawdzały, jakich mieszkańców kryją  leśne zakamarki. Podczas spaceru udało się również zebrać skarby lasu do kącika przyrody tj. kolorowe liście, szyszki, suche igły, które spadły z drzew. Wycieczka była również okazją do rozmowy, w  jaki sposób należy zachowywać się w lesie, aby nie niszczyć  przyrody. Piękna przyroda oraz leśne krajobrazy wzbudziły w dzieciach zachwyt . Pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do przedszkola.

Notatkę sporządziła: Anna Żebrowska

fotorelacja