Warsztaty

7 czerwca 2021r. odbyły się zajęcia warsztatowe „Wielozmysłowa stymulacja dziecka”, miały one na celu pobudzanie zmysłów potrzebnych do poznawania otaczającego nas świata, zdobywania nowych doświadczeń poprzez praktyczne działanie.  Spotkanie skierowane było głównie do dzieci podzielnych na grupy  z uwagi na panującą  sytuację epidemiologiczną.

Uczestnicy spotkania wykazali  duże zainteresowanie proponowanymi aktywnościami, a ich zaangażowanie  przełożyło się na realizację założonych celów.

 

 

Agnieszka Marciniuk

fotorelacja