Warsztaty

 2 listopada 2021r. odbyły się zajęcia warsztatowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, miały one na celu rozwijanie  świadomości własnego ciała, orientacji w przestrzeni, umiejętności wchodzenia w relację oraz komunikacji. Wszystkie te  funkcje   potrzebne są  do poznawania otaczającego nas świata, zdobywania nowych doświadczeń poprzez praktyczne działanie. 

            Spotkanie skierowane było głównie do dzieci objętych terapią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.            Uczestnicy spotkania wykazali  duże zainteresowanie proponowanymi aktywnościami, a ich zaangażowanie  przełożyło się na realizację założonych celów.

Agnieszka Marciniuk

fotorelacja