Warsztaty

W dniu 28.09.2021 roku odbyły się zajęcia warsztatowe w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Było to spotkanie przeznaczone dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

            Zajęcia integracyjne wpłynęły pozytywnie na zacieśnienie relacji rodzic- dziecko, kształtowały u Naszych Milusińskich  poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

            Ruch jest bardzo ważny w rozwoju każdego dziecka, dlatego systematycznie będziemy prowadzić tego typu spotkania,  cieszące  się popularnością wśród dzieci i ich  rodziców.

Agnieszka Marciniuk

fotorelacja