VII edycja Festiwalu Talentów

    W dniu 11.05.2023r (czwartek) w godz 10.00 -14.00 w sali taekwondo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Leśnej 2a w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się

VII edycja FESTIWALU TALENTÓW

„Wszyscy talenty mamy w szkole je rozwijamy”

Tegoroczne hasło naszego konkursu plastycznego brzmiało ”Mamy plany na przyszłość”.

            Tematem prac plastycznych było więc wszystko to, co związane jest z przyszłością naszych uczestników w szerokim pojęciu tego słowa. Było to wykonywanie określonego zawodu tj: mechanik samochodowy, rolnik, fryzjerka, kucharka, twórca biżuterii, dyrektor. Daleka podróż do stóp wieży Eiffla czy po prostu piękna kuchnia. Inspiracją był więc otaczający nas świat, ciekawe miejsca, pełnienie ról społecznych –  wszystko co  nawiązywało do  myśli przewodniej festiwalu.

            Prace plastyczne w formacie A3, każdy uczestnik wykonywał w czasie 2 godzin lekcyjnych, dowolną techniką malarską mając do dyspozycji farby plakatowe.

            Prace zostały ocenione w kategoriach:

  • Edukacja wczesnoszkolna czyli Szkoła Podstawowa klasy I-III
  • Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Oceny prac konkursowych dokonało jury powołane przez organizatorów SOSW w Międzyrzecu Podlaskim wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”.

Kryteria oceny: zgodność z regulaminem i tematyką festiwalu, oryginalność, innowacja twórcza w ujęciu tematu. Każda placówka mogła zgłosić jednego uczestnika z każdej kategorii wiekowej. Placówki, które odpowiedziały na nasze zaproszenie to:

Zespół Placówek im. Marii Konopnickiej w Łukowie z opiekunami P. Agnieszką Szaniawską,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach z opiekunką P. Martyną Lipnicką ,ktora również brała udział w obradach jury

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble z P. Renatą Kruk i P. Barbarą Chmielnicką

SOSW im. Ks. Jana Twardowskiego z Włodawy z p. Katarzyną Olszewską i p. Katarzyną Smolik w podwójnej roli opiekuna i członka jury

SOSW w Zalutyniu wraz z opiekunką panią Wandą Pietruczuk

Publiczna Szkoła im. Ks. Kornela Makuszyńskiego z Rzeczycy z opiekunem p. Agnieszką Gaworską

oraz 3 uczestników z Międzyrzeca Podlaskiego

            Po powitaniu przez p. Dyrektor naszego Ośrodka Jolantę Modrzewską uczestnicy konkursu zasiedli do stolików aby tworzyć piękne prace pod okiem jury w składzie:

  1. Wicedyrektor naszego Ośrodka Elżbieta Filimon, Panie Martyna Lipnicka nauczyciel z SOSW im. Marii Grzegorzewskiej z Siedlec, P. Katarzyna Smolik SOSW im. Ks. Jana Twardowskiego z Włodawy oraz doświadczony pedagog pani Magdalena Ignaciuk  nauczyciel naszej szkoły

            Po konkursie, gdy obradowało jury uczestnicy konkursu skorzystali z zabaw i gier poprowadzonych przez p. Annę Żebrowską. Po wyłonieniu zwycięzców ogłoszono wyniki konkursu, rozdano dyplomy, nagrody i podziękowania. Całość zakończyliśmy obiadem o godz. 13.00

Jury konkursowe miało ciężki orzech do zgryzienia ale…po przyjęciu kryteriów oceny: zgodność z regulaminem i tematyką festiwalu, oryginalność, innowacja twórcza w ujęciu tematu wybrało:

W kategorii edukacja wczesnoszkolna wyróżnione prace: Seweryn Gajek -Siedlce, Michał Józwik- Łuków, Aleksandra Kuczyńska-M-c Podlaski, Katarzyna Syrytczyk – Zalutyń, Monika Przybyła – Włodawa

i miejsce pierwsze: Wiktoria Matejuk – Rzeczyca

W kategorii szkoła podstawowa kl. IV-VIII wyróżnione prace:

Katarzyna Blicharz – Łuków, Wiktoria Nowosz – Rzeczyca, Dawid Oleksiuk – Włodawa, Aleksander Oleksiuk  – Międzyrzec Podlaski

i miejsce pierwsze ex aequo:  Izabela Arciszewska – Łuków, Paweł Zbieć – Siedlce oraz Aleksandra Suwalska – Zalutyń

W kategorii szkoła przysposabiająca wyróżnione prace:

Jakub Ficygowski – Zalutyń, Marta Krzewska – Kębło, Damian Jasnowski Kębło, Ewelina Soćko – Siedlce

miejsce pierwsze ex aequo: Anna Trześniak – Włodawa, Radosław Sobkiewicz – Kębło, Aleksandra Sidorczuk – M-c Podlaski

            Pomysłodawca i koordynator imprezy Hanna Szczygielska-Telega                                                          fotorelacja