Uczymy się ratować w SPdP

25 października 2022r. gościliśmy w Szkole Przysposabiającej do Pracy ratownika medycznego. Celem spotkania było przekazanie uczniom informacji na temat zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, zachowania się podczas wypadku i zagrożenia życia oraz zdrowia. Uczniowie utrwalili sobie numery ratunkowe, mieli okazję zaobserwować jak wykonać resuscytacje krążeniowo oddechową a następnie pod okiem ratownika poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie, a także ułożenie w bezpiecznej pozycji. Obejrzeli akcesoria używane przez ratownika. Było to niezwykle ważne spotkanie, które miało na celu uwrażliwienie uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. 

fotorelacja