Andrzejki w SPdP

Andrzejki w Szkole Przysposabiającej do Pracy

SPdP w kawiarence

19 maja uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wybrali się do Kawiarenki znajdującej się na placu Jana Pawła II. Lody i…