Szkoła Myślenia Pozytywnego

W bieżącym roku nasza placówka przystąpiła do realizacji programu Szkoła Myślenia Pozytywnego. Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.

W czasie trwania Programu, wspólnie przejdziemy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia.

W miesiącu październiku przeprowadziliśmy zajęcia zgodne z harmonogramem zadań programowych- w poszukiwaniu swoich mocnych stron, czyli “Być jak…”.

Pod kierunkiem wychowawców oraz koordynatorów zadanie wykonała młodzież Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zastosowano „burzę mózgów” na temat znanych sylwetek Polaków, ich mocnych stron m.in. Roberta Lewandowskiego. Następnie uczniowie wykonali Mapę Wizualną własnych zasobów.

Opracowała Małgorzata Rocka

fotorelacja