Szkoła Myślenia Pozytywnego w maju

W ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego w miesiącu maju pracowaliśmy nad rozwijaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów, brania odpowiedzialności za siebie, znajomości własnych praw, rozumienia różnorodności na świecie. Wspólna realizacja projektów przyczyniła się do rozwijania kompetencji kluczowych, rozumienia swojego miejsca na świecie, dbania o siebie i o innych.

fotorelacja