Szkoła Myślenia Pozytywnego w kolejnej odsłonie

            W miesiącu maju  wspólnie z uczniami i uczennicami szkoły przysposabiającej do pracy stworzyliśmy grę profilaktyczną dotyczącą uzależnień.

Celem gry było kształtowanie takich postaw, jak: poczucie własnej wartości, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem i presją grupy rówieśniczej, kształtowanie asertywnej postawy.  Wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, rozwijanie różnych umiejętności życiowych i prospołecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu, pozwalających radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i emocjami.

            Uczniowie doskonalili umiejętność organizowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. Ugruntowali wiedzę na temat podejmowania szkodliwych i ryzykownych zachowań związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne oraz poznali konsekwencje nadmiernego spędzania czasu z urządzeniami mobilnymi oraz czynniki chroniące zdrowie fizyczne i psychiczne i poczucie własnej wartości.

M. Rocka

fotorelacja