Szkoła Myślenia Pozytywnego

W październiku w ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego realizowaliśmy kolejne projekty:

  • Zdrowie i Samopoczucie

  • Kamera…Akcja! Gra zmysłów

  • Świat wzorów

W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Zajęcia przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu przez uczniów, wzmocniły motywację do nauki, dały możliwość pogłębiania relacji rówieśniczych i integracji grupowej.

18.10.2022 roku 2 osoby z naszej placówki: psycholog i nauczyciel bibliotekarz wzięli udział w spotkaniu superwizyjno – ewaluacyjnym online. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w pracy programem oraz doświadczeń związanych ze wsparciem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.