Szkoła Myślenia Pozytywnego

W miesiącu kwietniu  w ramach realizacji zadania Szkoły Myślenia Pozytywnego wspólnie z uczniami i uczennicami zapoznaliśmy się z udostępnionymi przez Egmont Polska komiksami. Rozmawialiśmy o swoich ulubionych komiksach, jak wyglądają, czym różnią się od powieści, jakie emocje prezentują bohaterzy komiksów, a także jakie emocje towarzyszą nam czytając komiks oraz o jakich problemach opowiadają. Podczas zajęć zachęciliśmy uczniów do czytania fragmentów wybranych komiksów.

            W drugiej części zajęć wspólnie rozwiązywaliśmy  sytuacje społeczne bohaterów komiksu  autorstwa Anny Jarosz dotyczącego relacji rówieśniczych, bezpieczeństwa i dobrych nawyków, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów,  budowania asertywnej postawy, empatii, bezpiecznego surfowania po Internecie oraz korzystania z urządzeń mobilnych. Uczniowie uzupełniali dialogi, wykazywali się empatią, wpisywali myśli  i uczucia bohaterów, a także odpowiadali na zadane pytania. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że jednym ze sposobów radzenia sobie z emocjami i problemami jest tworzenie własnego komiks. Otrzymali wskazówki do pracy z własnymi emocjami, wyrażaniem siebie w sposób asertywny, nie krzywdzący innych.

M. Rocka

fotorelacja