Świąteczne Spotkanie przy Choince

W piątek 17 grudnia 2021 roku w oddziale „Sówek” odbyło się „Świąteczne Spotkanie przy Choince”, którego organizatorem była Pani Katarzyna Szmulik.
Przedszkolaki dzięki różnorodnym zabawom poznawały wybrane tradycje i zwyczaje świąteczne. Wysłuchały wiersza B. Lewandowskiej „Zanim przyjdzie Gwiazdka” ilustrując treść sylwetami umieszczanymi na choince narysowanej na tablicy, tańczyły przy piosenkach o choince, oglądały i nazywały „skarby” z pudełka świątecznych wspomnień i skojarzeń.
Podczas „Piosenki piernikowej” Sówki z dużym zaangażowaniem ilustrowały ruchem proces powstawania pierniczków. Wiele radości wywołało również wspólne dekorowanie pierniczków, świąteczne życzenia, pamiątkowe zdjęcia oraz piernikowe chatki z niespodzianką – bombką sówką z masy solnej.
K.Sz fotorelacja