Sprzątanie świata w SPdP

28 września uczniowie SPDP po raz kolejny wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki posprzątali teren wokół szkoły. Akcja ma na celu propagowanie ekologicznych zachowań i dbanie o swoje  otoczenie.

fotorelacja