Sprzątanie Polski przez uczniów SPdP

21 kwietnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy wzięła udział w V edycji ministerialnego  programu – „Sprzątamy dla Polski”. Zgłaszając się do programu ogólnopolskiego sprzątania terenów zielonych zasililiśmy drużynę ponad 350 000 osób, którym dobro naturalne nie jest obojętne. Na zakończenie akcji spotkaliśmy się wszyscy na działce szkolnej przy grillu, podczas którego posieliśmy miododajne słoneczniki. Serdecznie dziękujemy firmie „KAROL” za smaczne kiełbaski.

 Organizatorzy: Iza Korolczuk, Marzena Nikończuk.

Sprzątanie Polski