Spotkanie z ratownikami medycznymi

18 listopada 2022 r. gościliśmy w naszym ośrodku ratowników medycznych. Głównym celem  spotkania było przekazanie uczniom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie różnego rodzaju wypadków.

Ratownicy wyjaśnili  na czym polega ich praca oraz zaprezentowali używane przez nich sprzęty. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej. Największą  jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Ponadto utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych. Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak wyposażony jest ambulans.

            Były to niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w potrzebną wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Dziękujemy pani pielęgniarce Ewie Grzeszykowskiej za zaproszenie ratowników do naszej placówki.

fotorelacja