Spotkanie z pielęgniarką w SPdP

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy podczas spotkania z pielęgniarką szkolną uczyli się dobrych nawyków i poznawali zasady higieny

fotorelacja