„Słodki koniec szkoły” w SPdP

22 czerwca 2023r żegnaliśmy uczniów kończących Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

fotorelacja