Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021r.                        w sali gimnastycznej  Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  

godz. 9.00 Szkoła Podstawowa

godz. 9.30 Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Wejście z zewnątrz od strony  Ośrodka Rehabilitacji 

Uczeń  przychodzi pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.

Podczas wchodzenia do sali gimnastycznej  należy zachować dystans społeczny, zdezynfekować ręce, a osoba dorosła powinna mieć zasłonięte usta i nos.