Przyjście wiosny

 Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody. 

Witając wiosnę,  Pani Anna Żebrowska oraz Pani Ewa kozłowska zaprosiły  dzieci  na  wiosenny  spacer w okolice pobliskiej rzeki Piszczki.  Wszystkie  przedszkolaki  razem  z  marzannami  przemaszerowały  barwnym  pochodem  po  Międzyrzecu, trzymając  w  rękach  wiosenne  symbole. W  ten  sposób  dzieci    wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku.

Notatkę sporządziła: Anna Żebrowska

fotorelacja