Uroczysty Polonez

Podczas miejskich obchodów  rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja  pod Pomnikiem Bohaterów Miasta  zatańczono poloneza.  Do tańca zaproszono mieszkańców Międzyrzeca, brali w nim udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, przedstawiciele miejskich szkół. Naszą szkołę reprezentowała pani wicedyrektor Kinga Rosińska i pan Tomasz Bieńczyk.

Po odtańczonym polonezie pani dyrektor Jolanta Modrzewska wraz z dyrektorami innych Międzyrzeckich szkół złożyła kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Miasta.

fotorelacja