Pierwsza pomoc w Szkole Podstawowej

Uczniowie szkoły podstawowej w maju uczestniczyli w zajęciach dotyczących pierwszej pomocy. Warsztaty poprowadziła pielęgniarka szkolna. Uczniowie utrwalili numery alarmowe, nauczyli się bandażowania oraz wykonywali sztuczne oddychanie na fantomie.
R.K

fotorelacja