Obchodzimy „ Dni Czystości Wód”.

W dnach 1-7 kwietnia przypada Tydzień Czystości Wód, więc ZET VIII postanowił uczcić to święto. Po pierwsze uczniowie przypomnieli sobie jakie są główne źródła zanieczyszczeń naszych rzek, zbiorników wodnych, mórz, oceanów  i jakie to powoduje skutki,   podkreślili rolę wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Następnie wykonali kilka spektakularnych, kolorowych doświadczeń z wykorzystaniem wody. W dniu 7 kwietnia 2021r zaś, udali się z lornetką i dobrymi humorami nad rzekę Krznę, gdzie oglądali ptactwo, słuchali pokrzykiwań żurawi  i mew śmieszek, karmili kaczki pokarmem z ”  kaczkomatu.”  To była fajna, pouczająca wyprawa.