Młodzieżowe Centrum Kariery w SPdP

Już drugi raz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy spotkali się z doradcami zawodowymi Młodzieżowego Centrum Kariery  przy Ochotniczym Hufcu Pracy. Zajęcia są ciekawe, wszyscy z zapałem w nich uczestniczą.

fotorelacja