Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

DNI WOLNE

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)  dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                          w Międzyrzecu podlaskim  informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 będą:

w Szkole Podstawowa Specjalnej Nr 4

31pażdziernika 2022

2 grudnia 2022 – Dzień Osoby Niepełnosprawnej

2 maja 2023

25 maja 2023

9 czerwca 2023 

w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

31pażdziernika 2022

2 grudnia 2022   Dzień Osoby Niepełnosprawnej

2 maja 2023

9 czerwca 2023