Laboratoria Przyszłości w 6a

Uczniowie klasy 6a uczestniczą w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Mają okazję rozwijać swoją wyobraźnię przestrzenną, umiejętności planowania i konstruowania. Oswajają się również z nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

I.B.

fotorelacja