Kwietniowa Szkoła Myślenia Pozytywnego

W miesiącu kwietniu w ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego podczas pracy grupowej z uczniami i uczennicami Szkoły Przysposabiającej do Pracy stworzyliśmy mapę dotarcia do końca roku szkolnego. Uczniowie zaznaczyli na niej cele, które chcą osiągnąć jako punkty pośrednie i docelowe. Uczyli się planowania i wyznaczania celów, jako sposobu radzenia sobie ze stresem szkolnym. Na co dzień nasi uczniowie korzystają z planów aktywności, które ułatwiają im funkcjonowanie, przewidywanie, a co za tym idzie dają poczucie bezpieczeństwa i eliminują niepotrzebny stres szkolny.

Przeprowadziliśmy również warsztaty z młodzieżą SPdP na temat definiowania i rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktowych. Wspólnie omówiliśmy na czym polega problem w danej sytuacji, jak najlepiej go zdefiniować, aby otrzymać jak najlepsze rozwiązanie. Do tego celu posłużyliśmy się materiałem edukacyjnych „Komiks społeczny” Anny Jarosz.

fotorelacja