Konkurs plastyczny „Świąteczna ozdoba z recyklingu”

We wtorek 21.12.2021 roku został rozstrzygnięty przedszkolny ekologiczny konkurs plastyczny „Świąteczna ozdoba z recyklingu” zorganizowany przez Panią Katarzynę Szmulik. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez zwrócenie uwagi, że każdemu przedmiotowi, z pozoru już nieprzydatnemu, można dać drugie życie.
Każda grupa przedszkolna pod kierunkiem nauczycieli przygotowała oryginalne, kolorowe i pomysłowe prace, które cała społeczność Ośrodka, mogła podziwiać dzięki wystawie pokonkursowej.
Każda grupa otrzymała nagrody przygotowane przez organizatora, a nauczyciele podziękowania.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!
K.Sz.

fotorelacja