Jesienne zajęcia w Internacie

W grupie wychowawczej SOSW odbyła się pogadanka przeprowadzona przed panią E.Grzeszykowską – pielęgniarkę szkolną.  Dotyczyła wzmacniania odporności póżną jesienią i zimą. Wychowankowie obejrzeli ciekawy film pt. „Domowe sposoby na odporność „, próbowali również przetworów z warzyw i owoców.  Pani pielęgniarka na planszach przedstawiła im sposoby ubierania się.  Mówiono też o wietrzeniu pomieszczeń, jak również znaczeniu ruchu dla zdrowia. Takie spotkania będą odbywały się cyklicznie ponieważ mamy wiele tematów do omówienia. 

A.Litwniuk 

fotorelacja