Jak Wanda Rutkiewicz

„Jak najwyżej”- Wanda Rutkiewicz Patronką Roku 2022.

W tym tygodniu we wtorek (klasy 6-8) i piątek (klasy 1-5 ) odbyły się spotkania dla uczniów Szkoły Podstawowej poświęcone postaci pani Wandy Rutkiewicz- wybitnej polskiej himalaistki. Rozpoczęły się one krótką prezentacją postaci pani Wandy. Następnie nauczyciele organizujący oba spotkania przygotowali szereg aktywności związanych  z postacią pani Wandy Rutkiewicz i górami. Były też zabawy ruchowe, zajęcia manualne, plastyczne. Nie zabrakło także gadżetów związanych z wyprawami w góry. Organizatorami imprezy byli: p. A. Kowalczuk, p. A. Morawska i p. T. Bieńczyk. Nasi uczniowie bawili się doskonale- zresztą popatrzcie Państwo sami:

                                                                                         Oprac. :A. Kowalczuk

fotorelacja