Gramy zmysłami

W obecnym roku szkolnym uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych brali udział w realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”. Celem projektu było innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów. Zrealizowano zajęcia: ścieżka sensoryczna, stymulacja słuchowa, wzrokowa, dotykowa, węchowa, smakowa,  uczestnicy byli również na sensorycznym spacerze, oraz wykonali sensoryczne prace plastyczne. Dzięki zajęciom uczestnicy zgromadzili nowe doświadczenia oraz  rozwijali zdolności postrzegania świata.

Opracowała: Karolina Lecyk

fotorelacja